E-wyniki

Grupa krwi

25 January 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KRWI Pacjenci u których wykonano tylko jedno oznaczenie grupy krwi, będą otrzymywać wyniki z dopiskiem NIEPOTWIERDZONY. Warunkiem otrzymania POTWIERDZONEJ GRUPY KRWI jest badanie wykonane z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego Pacjenta, w różnym czasie (można dostarczyć wynik pierwszego oznaczenia wykonany w naszym albo innym Laboratorium) wtedy pobieramy tylko jedną próbkę. Tylko na podstawie potwierdzonego wyniku badania grupy krwi, lekarz może podjąć leczenie krwią i jej składnikami.