E-wyniki

Jak czytać wynik

Doctor hands holding test

Wyniki badań uzyskanych w LAM są drukowane na papierze firmowym laboratorium, ich forma jest czytelna i łatwa w interpretacji.

Każdy wynik ma dwie formy zabezpieczenia: kod kreskowy identyczny z kodem kreskowym próbki i pełne dane pacjenta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.04.2004 r. Wszystkie badane parametry mają polskie nazwy, uzyskane wyniki mają odnośniki do normy obowiązującej w danej grupie wiekowej i płci.

Wyniki przekraczające normy mają wyróżniki H lub L i często zawierają komentarz osoby wykonującej badanie. Każdy wynik jest kontrolowany przez specjalistę diagnostyki laboratoryjnej, który sprawdza wyniki analiz, a w przypadku wątpliwości przeprowadza kontrolę wewnętrzną i zleca personelowi laboratorium ponowne wykonanie badania.