E-wyniki

Przygotowanie do badania

Kiedy zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, zostaniecie zapytani o imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres. Dane te musimy umieszczać na wszystkich wynikach i w całej dokumentacji dotyczącej przebiegu analizy, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. Pragniemy zapewnić, że posiadamy zabezpieczenia elektroniczne służące bezpieczeństwu danych osobowych naszych pacjentów, a personel laboratorium przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis sposobu przygotowania się do poszczególnych analiz, o ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej:

ANALIZA KRWI
ANALIZA OGÓLNA MOCZU
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA (POSIEW) MOCZU U DOROSŁYCH
ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA (POSIEW) MOCZU U MAŁYCH DZIECI I NIEMOWLĄT
ANALIZA KAŁU
BADANIE NASIENIA
WYMAZ Z GARDŁA
WYMAZ Z NOSA
POSIEW PLWOCINY