E-wyniki

Upoważnienie do wydania wyniku

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wyniki badań wydawane są wyłącznie pacjentowi lub osobie upoważnionej, na podstawie pisemnego upoważnienia i po przedstawieniu dowodu tożsamości. Wzór upoważnienia do odbioru wyniuków do pobrania i wydruku poniżej.

Pobierz upoważnienie PDF

Pobierz upoważnienie ODT