E-wyniki

Grupa krwi

25 January 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KRWI

Pacjenci u których wykonano tylko jedno oznaczenie
grupy krwi, będą otrzymywać wyniki z dopiskiem
NIEPOTWIERDZONY.
Warunkiem otrzymania POTWIERDZONEJ GRUPY KRWI
jest badanie wykonane z dwóch próbek krwi pobranych od
tego samego Pacjenta, w różnym czasie (można dostarczyć
wynik pierwszego oznaczenia wykonany w naszym albo
innym Laboratorium) wtedy pobieramy tylko jedną próbkę.

Tylko na podstawie potwierdzonego wyniku badania grupy
krwi, lekarz może podjąć leczenie krwią i jej składnikami.