E-wyniki

O firmie

Laboratorium LAM w Nysie powstało w roku 2000 jako odzew na potrzeby pacjentów indywidualnych oraz lekarzy rodzinnych. Załoga laboratorium to wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim stażem pracy, skutecznie łącząca profesjonalizm z życzliwością i troską o pacjenta.

Obecnie obsługujemy podmioty medyczne w większości miejscowości w powiecie nyskim i ząbkowickim. Świadczymy usługi wysoko wyspecjalizowanym zakładom opieki zdrowotnej jak stacja dializ, poradnia onkologiczna, poradnie diabetologiczne, poradnie medycyny pracy i ośrodki leczenia paliatywnego.

 

Od początku postawiliśmy na wysoką jakość usług i kompleksowość oferty.

Realizujemy te cele poprzez:

1. ciągłe szkolenie personelu w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
2. ustawiczne unowocześnianie metod pomiarowych i bazy aparaturowej
3. rzetelny dobór dostawców sprzętu i odczynników:
– korzystamy z produktów firm ROCHE, SIEMENS i SYSMEX – światowych liderów na rynku sprzętu laboratoryjnego
– wszystkie używane przez nas produkty posiadają znak CE
4. systemy kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
5. uczestnictwo w międzynarodowym programie kontrolnym CBC Monitor
6. codzienne korzystanie z oceny niezależnego audytora zewnętrznego, analizującego uzyskane przez nas wyniki
7. śledzenie potrzeb rynku zdrowotnego i systematyczne poszerzanie oferty badań.

Najważniejszy jest dla nas człowiek. Poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentów budujemy poprzez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału. Zastosowanie kodów kreskowych i skanerów pozwala nieomylnie identyfikować próbki. Wszystkie uzyskane dane są traktowane jako informacje poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Dla małych pacjentów mamy specjalny sprzęt wykonujący analizy z minimalnej porcji krwi włośniczkowej oraz mikroprobówki do jej bezbolesnego pozyskiwania z palca. Odpowiadając na potrzeby osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych uruchomiliśmy możliwość pobrania materiału w domu chorego.