E-wyniki

Ciąża

PAKIET DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ I W CIĄŻY

MACIERZYŃSTWO – ZADBAJ O PRAWIDŁOWY PRZEBIEG CIĄŻY!

pregnancy

Świadome i odpowiedzialne macierzyństwo wymaga odpowiedniego postępowania jeszcze przed poczęciem. Warto przygotować organizm i sprawdzić, czy jest gotowy na 9 miesięcy ciąży, która całkowicie zmienia gospodarkę hormonalną i biochemiczną organizmu. W tym okresie polecamy:

PAKIET DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ I DLA KOBIET W CIĄŻY– zestaw badań, zalecanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, które powinna wykonać każda przyszła matka jeszcze przed zajściem w ciążę lub na początku ciąży, jeżeli nie były wcześniej wykonywane. Wyniki badań pozwolą na ocenę stanu zdrowia przyszłej mamy i przygotowanie organizmu do ciąży – uzupełnienie ewentualnych niedoborów metabolicznych i eliminację infekcji, które mogą zaburzać prawidłowy przebieg ciąży.

– morfologia

– poziom żelaza

– poziom magnezu

– glukoza

– lipidogram (frakcje cholesterol całkowity, LDL, HDL, TGL)

– TSH

– Hbs-Ag

– anty-HCV

– WR

– HIV

– badania w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM)

– badania w kierunku różyczki (IgG)

– badania w kierunku cytomegalii (anty-CMV IgG, IgM)

– badanie ogólne moczu

Panel molekularny – zakażenia układu moczowo-płciowego” (Chlamydia trachomatis, Human papiloma virus (HPV), Mycoplasma genitalis, Ureaplasma urealyticum)

Pakiet badań molekularnych wykrywający najczęstsze zakażenia układu moczowo-płciowego, które nie dając objawów klinicznych , mogą przyczyniać się do niepowodzeń w zajściu w ciążę.

Okres ciąży wymaga stałego monitorowania parametrów układu krążenia, poziomu glukozy i funkcjonowania układu moczowego oraz wykluczenia najczęstszych zakażeń, które mogą potencjalnie zagrażać matce i dziecku.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne określa badania obowiązkowe i zalecane na poszczególnych etapach ciąży o prawidłowym przebiegu. Lekarz prowadzący oceniając stan kliniczny pacjentki podejmuje decyzje o zleceniu dodatkowych badań.

Wykaz badań laboratoryjnych na podstawie „Rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu”:

Do 10 t.c. – pożądane jest aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Grupa krwi i Rh.

2. Przeciwciała odpornościowe.

3. Morfologia krwi.

4. Badanie ogólne moczu.

5. Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.

6. VDRL.

Badania zalecane:

1. Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki.

Lekarz prowadzący powinien przedstawić ofertę wykonania badania w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.

21 – 26 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Badanie stężenia glukozy po doustnym

podaniu 75g glukozy (w 24-28 t.c.).

2. Badanie ogólne moczu.

Badania zalecane:

1. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze –

badanie w kierunku toksoplazmozy .

11 – 14 t.c.

Badania zalecane:

1. Badanie w kierunku wad uwarunkowanych

genetycznie (test podwójny – PAPP-A+bHCG)

2. Badanie ogólne moczu.

27 – 32 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała odpornościowe.

15 – 20 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Morfologia krwi.

2. Badanie ogólne moczu.

3. Przeciwciała anty-Rh.

Badania zalecane:

1. Badanie w kierunku wad uwarunkowanych

genetycznie (test potrójny – bHCG, Estriol, AFP)

33 – 37 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Badanie ogólne moczu.

2. Morfologia krwi.

Badania zalecane:

1. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem

populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem

zakażenia: VDRL, HIV, HCV.

2. Posiew w kierunku paciorkowców b

hemolizujących.

38 – 39 t.c.

Badania obowiązkowe:

1. Badanie ogólne moczu.

Duża utrata krwi w okresie okołoporodowym może skutkować anemią i objawiać się osłabieniem. Warto sprawdzić parametry morfologii krwi i poziom żelaza, aby nie przegapić istotnych odchyleń.

PROBLEM NIEPŁODNOŚCI, czyli trudności w zajściu i utrzymaniu ciąży dotyczy ok. 12% par w Polsce. Przyczyny mogą być różne, dlatego bardzo ważna jest konsultacja lekarska i wykonanie odpowiednich badań. Szukając potencjalnych przyczyn niepowodzeń położniczych można skorzystać z „Pakietu szczegółowego dla par planujących ciążę”, który obejmuje:

Badania dla obojga partnerów:
– Morfologia
– grupa krwi
-badanie ogólne moczu
Badania dla kobiety:
– TSH – nieprawidłowe stężenie tego hormonu sygnalizuje zaburzenia funkcji tarczycy
– PRL – nieprawidłowe stężenie tego hormonu może sugerować zaburzenia hormonalne, które uniemożliwiają zajście w ciążę
– Hbs-Ag
– anty-HCV
– WR
– HIV
– badania w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM)
– badania w kierunku różyczki (IgG)
– badania w kierunku cytomegalii ( anty-CMV IgG, IgM)
– przeciwciała antyfosfolipidowe – obecne m.in. w zespole antyfosfolipidowym, który może być przyczyną poronień
Badanie dla mężczyzny:
– badanie nasienia

Dodatkowo można wykonać pakiet badań molekularnych wykrywający najczęstsze zakażenia układu moczowo-płciowego, które nie dając objawów klinicznych , mogą przyczyniać się do niepowodzeń w zajściu w ciążę.

Zdrowa mama to zdrowe dziecko. Odżywiaj się zdrowo, żyj aktywnie, regularnie odwiedzaj lekarza i wykonuj niezbędne badania, by mieć pewność, że zrobiłaś wszystko by twoje dziecko urodziło się zdrowe.