E-wyniki

Wykaz badań

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
HORMONY
NOWOTWORY
TOKSYKOLOGIA
ALERGIA
AUTOIMMUNOLOGIA
INFEKCJE
MIKROBIOLOGIA
DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA
POZOSTAŁE BADANIA
3- cykliczny AD w surowicy ilościowo
ACE-enzym konwertujący esterazę
Aktywność reninowa osocza (ARO)
Alfa1-antytrypsyna
Badanie cytologiczne moczu
Badanie nasienia
Beta-2- mikroglobulina w moczu
Białko C
Białko S
C- telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
C1 inhibitor -aktywność
C1-inhibitor
C-3c
C-4
CH50 aktywność całkowita dopełniacza
Chromogranina A
Elastaza ( kał )
Enzym konwertujący angiotensynę
Haptoglobina
Hemochromatoza PCR
HTGR / metodą PCR /
Immunofiksacja (A,G,M, kap, lam)
Interleukina Il 6
Kalprotektyna w kale met.ELISA
Karboksyhemoglobina
Koenzym Q10 ( Ubichinon )
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM
Kwas metylomalonowy (MMA)
Kwasy zółciowe całkowite, ilościowo
Łańcuchy lekkie lambda w moczu
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy
Methemoglobina ilościowo
Mioglobina
Mocz-badanie kamieni moczowych
Mocz-proteinogram
NT pro – BNP
Osteokalcyna
Pyrylinx D/Kreatynina
Selen
SLE
Tryptaza
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2
Wolna hemoglobina ilościowo