E-wyniki

PAKIET PODSTAWOWY – UNIWERSALNY

Przesiewowe badania, które powinny być wykonywane okresowo w celu wychwycenia najczęstszych nieprawidłowości stanu zdrowia. Nieprawidłowe wyniki są wskazaniem do konsultacji z lekarzem i ewentualnego poszerzenia diagnostyki.
• OB
• morfologia
• lipidogram (frakcje: cholesterol całkowity, LDL, HDL, TGL)
• glukoza
• AspAT
• AlAT
• jonogram (elektrolity Na, K)
• kreatynina
• mocz – badanie ogólne