E-wyniki

PAKIET DLA PANÓW PO 40. ROKU ŻYCIA

W skład pakietu dla Panów po 40. roku życia wchodzą

• OB
• morfologia z rozmazem
• lipidogram (frakcje: cholesterol całkowity, LDL, HDL, TGL)
• glukoza
• jonogram (elektrolity Na, K)
• PSA
• AspAT
• AlAT
• kreatynina