E-wyniki

PAKIETY ALERGICZNE

Polecane w diagnostyce alergii pokarmowych i oddechowych:
1. Panel alergenów wziewnych
2. Panel alergenów pokarmowych
3. Panel mieszany