E-wyniki

PAKIET KOSTNY

Ocenia gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu, która odpowiada za mineralizację kości. Pozwala ocenić zagrożenie osteoporozą. Szczególnie polecany osobom:

•w wieku przekwitania
•przewlekłą chorobą nerek, tarczycy, przytarczyc
•z niską gęstością mineralną kości – w połączeniu z badaniem densytometrii
•cierpiącym na przewlekłe choroby układu pokarmowego, alergie, nietolerancje pokarmowe
•prowadzącym siedzący tryb życia, słabo eksponowanym na promieniowanie słoneczne
•uprawiającym sport z wysokim ryzykiem upadków