E-wyniki

PAKIET OCENIAJĄCY RYZYKO CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Polecany osobom z grup ryzyka zachorowania na miażdżycę, zawał serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, udar mózgu:
• lipidogram (frakcje: cholesterol całkowity, LDL, HDL, TGL)
• glukoza
• jonogram (elektrolity Na i K)
• kwas moczowy
• TSH