E-wyniki

PAKIET WYKRYWAJĄCY INFEKCJE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO METODAMI MOLEKULARNYMI

Wykrywa zakażenie najczęstszymi drobnoustrojami wywołującymi zakażenia układu moczowo-płciowego, stanowiącymi największe zagrożenie dla kobiet w ciąży oraz ich potomstwa. Dzięki technikom biologii molekularnej można szybko ustalić przyczynę zakażenia i zastosować odpowiednie leczenie.
Badanie wykrywa:
• Chlamydia trachomatis
• Mycoplasma genitalis
• Ureaplasma urealyticum