E-wyniki

INTERNISTA, LEKARZ RODZINNY

INTERNISTA, LEKARZ RODZINNY

Szanowni Państwo!

Od lat laboratorium „LAM” oferuje szeroki wachlarz badań diagnostycznych. Pragnąc podnieść poziom naszych usług w zakresie diagnostyki chorób infekcyjnych i metabolicznych podjęliśmy współpracę z Ogólnopolskim Centrum Genetyki REX we Wrocławiu, które oferuje specjalistyczne testy diagnostyczne wykonywane w oparciu o nowoczesne metody biologii molekularnej (m.in. PCR). Wysoka czułość i swoistość tych metod umożliwia pewne i jednoznaczne postawienie rozpoznania. W wielu sytuacjach klinicznych oznaczenie przeciwciał jest niemożliwe (zbyt krótki czas od potencjalnego zakażenia – „okienko serologiczne”) lub niewystarczające (obecność przeciwciał w klasie IgG świadczy o przebytym kontakcie z patogenem, ale nie potwierdza toczącego się aktualnie zakażenia). Wówczas PCR jest jedyną wiarygodną metodą diagnostyczną. Teraz jest również metodą łatwo dostępną.

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH

 

1. Infekcje układu oddechowego

 

Do najczęstszych należą infekcje o etiologii wirusowej. Ich odróżnienie od zakażenia patogenami atypowymi ułatwiają testy identyfikacji:

 

 • Chlamydia pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae

 

 

2. Infekcje układu moczowo – płciowego

 

W przypadku, gdy posiew moczu nie jest wystarczający, testy identyfikacji:

 

 • HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
 • HSV (wirus opryszczki 1,2)
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Gardnerella vaginalis
 • Trichomonas vaginalis
 • Streptococcus agalactie

 

 

3. Infekcje układu pokarmowego

 

Identyfikacja wirusów wywołujących biegunki (metody hodowlane, badania serologiczne oraz najbardziej czułe i swoiste techniki molekularne):

 

 • Adenowirus
 • Rotawirus

 

4. Zakażenia ogólnoustrojowe

 

Diagnostyka molekularna najczęstszych zakażeń ogólnoustrojowych:

 

 • CMV
 • EBV
 • Herpesvirus typu 6
 • Parwowirus B-19
 • Borrelia burgdorferi
 • MRSA
 • WZW I HIV

 

Zastosowanie technik biologii molekularnej pozwala na szybkie i specyficzne wykrycie materiału genetycznego wirusa (HCV, HBV, HIV). Ponadto możliwe jest określenie liczby jego kopii, co ma szczególne znaczenie przy kwalifikowaniu chorego do leczenia oraz monitorowaniu skuteczności terapii.

 

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE I CHORÓB METABOLICZNYCH

 

 • Hemochromatoza
 • Mukowiscydoza
 • Mutacje w układzie krzepnięcia
 • MTHFR – gen kodujący reduktazę metylenotetrahydrofolianu, obniżenie jej aktywności może prowadzić do hiperhomocysteinemii
 • Zespół Gilberta
 • Nietolerancja laktozy
 • Celiakia
 • Głuchota wrodzona

 

 

GENETYCZNE PODŁOŻE NOWOTWORÓW

 

 • Diagnostyka mutacji w genie BRCA 1.

 

 

IMMUNOLOGIA

Niezależnie od nowowprowadzonych badań metodami molekularnymi, posiadamy w swojej ofercie pełen zakres badań immunologicznych zarówno w diagnostyce zakażeń, jak i alergii. Można zlecać poszczególne oznaczenia z listy badań lub wybrać spośród pakietów oznaczeń. Jeszcze jedną nowością jest możliwość oznaczenia krążącego antygenu Candida albicans w surowicy.

 

 

NOWA JAKOŚĆ W BADANIU MORFOLOGII KRWI

Od kwietnia 2010 r. laboratorium LAM zostało wyposażone w nowoczesny analizator hematologiczny Pentra XL 80, który łącząc impedancję (pomiar rzeczywistej objętości komórki), cytochemię i cytometrię przepływową odkrywa nowe możliwości diagnostyczne i wprowadza wyższą jakość do najbardziej popularnego badania jakim jest morfologia krwi obwodowej. Obecnie krwinki białe w naszym laboratorium są oceniane na podstawie kształtu, objętość i barwliwości struktur wewnątrzcytoplazmatycznych. Daje to możliwość różnicowania leukocytów na populacje dojrzałe funkcjonalnie: limfocyty, monocyty, segmenty obojętnochłonne, zasadochłonne i kwasochłonne oraz wykrywania limfocytów atypowych /ALY/ i komórek niedojrzałych /LIC/. Te wysoce specjalistyczne metody pomiarowe ułatwiają pracę Lekarzom i minimalizują niebezpieczeństwo niewykrycia chorób rozrostowych w ich wczesnym stadium. Wysoka precyzja pomiarów jest zapewniona dzięki osobnym torom pomiarowym dla każdej grupy komórek. Zachęcamy do korzystania z naszych nowych możliwości diagnostycznych- wystarczy zlecić: morfologia 5 diff.

 

 

D-DIMERY W „LAM”

W ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o wykonywane na miejscu oznaczenia poziomu D-dimerów w osoczu. D-dimery, produkty rozpadu fibryny, są czułym markerem aktywacji procesu krzepnięcia. W połączeniu z oceną kliniczną, d-dimery stanowią ważny wskaźnik w procesie diagnostycznym, szczególnie u pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatorowości płucnej, komplikacji ciąży, jak również u kobiet przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Oznaczenie wykonujemy w dniu pobrania próbki krwi. Istnieje możliwość zlecenia badania w trybie natychmiastowym “CITO”.

Mając świadomość, że wiele sytuacji klinicznych wymaga szybkiego działania, wykonanie większości badań w naszym laboratorium można zlecić w trybie natychmiastowym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Lekarzy i Pacjentów, stale poszerzamy zakres badań wykonywanych w laboratorium „LAM” i unowocześniamy procedury wykonywania oznaczeń. Na każdym etapie działania dbamy o wysoką jakość wszystkich badań wykonywanych w naszym laboratorium poprzez stałe kontrole jakości pracy.