E-wyniki

GINEKOLOG, POŁOŻNIK

GINEKOLOG, POŁOŻNIK

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę skierowaną do Lekarzy Ginekologów i Położników.

W procesie diagnostycznym bardzo często konieczne są oznaczenia hematologiczne, stężenia hormonów czy poziomu przeciwciał. Prowadząc ciążę prawidłową, jak i patologiczną, kierują Państwo pacjentki na wiele badań obowiązkowych i sugerują wykonanie badań dodatkowych. Posiadamy w swojej ofercie pełen zakres oznaczeń hormonalnych, biochemicznych, mikrobiologicznych oraz immunologicznych, z których większość wykonujemy na miejscu. Wyniki większości oznaczeń są dostępne tego samego dnia, a pozostałe dostarczamy najszybciej, jak to możliwe. Za pośrednictwem naszego laboratorium dostępne są również badania w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (PAPPA-A, βHCG, estriol, AFP). 

 

Proponowany „Pakiet badań dla kobiet planujących ciążę”:

 • morfologia
 • OB
 • żelazo
 • glukoza
 • lipidogram
 • badanie ogólne moczu
 • Hbs-Ag
 • anty-HCV
 • grupa krwi
 • WR
 • HIV
 • TSH

 

Od lat laboratorium „LAM” oferuje szeroki wachlarz badań diagnostycznych. Pragnąc podnieść poziom naszych usług w zakresie diagnostyki chorób infekcyjnych i metabolicznych podjęliśmy współpracę z Ogólnopolskim Centrum Genetyki REX we Wrocławiu, które oferuje specjalistyczne testy diagnostyczne wykonywane w oparciu o nowoczesne metody biologii molekularnej (m.in. PCR). Wysoka czułość i swoistość tych metod umożliwia pewne i jednoznaczne postawienie rozpoznania. W wielu sytuacjach klinicznych oznaczenie przeciwciał jest niemożliwe (zbyt krótki czas od potencjalnego zakażenia – „okienko serologiczne”) lub niewystarczające (obecność przeciwciał w klasie IgG świadczy o przebytym kontakcie z patogenem, ale nie potwierdza toczącego się aktualnie zakażenia). Wówczas PCR jest jedyną wiarygodną metodą diagnostyczną. Teraz jest również metodą łatwo dostępną.

 

INFEKCJE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO: oznaczenie METODAMI MOLEKULARNYMI

Istnieje możliwość wykonania badań w kierunku wykrycia najczęstszych patogenów wywołujących zakażenia układu moczowo-płciowego, stanowiących największe zagrożenie dla kobiet w ciąży oraz ich potomstwa. Dzięki technikom biologii molekularnej można szybko ustalić przyczynę zakażenia i zastosować odpowiednie leczenie.

 • HPV
 • HSV 1,2
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Gardnerella vaginalis
 • Trichomonas vaginalis
 • Streptococcus agalactie

 

GENETYCZNE PODŁOŻE NOWOTWORÓW

 • Diagnostyka mutacji w genie BRCA 1. Materiał do badań – wymaz z policzka / krew (EDTA). Termin realizacji badania – 15 dni roboczych

 

WZW I HIV

Zastosowanie technik biologii molekularnej pozwala na szybkie i specyficzne wykrycie materiału genetycznego wirusa (HCV, HBV, HIV). Ponadto możliwe jest określenie liczby jego kopii, co ma szczególne znaczenie przy kwalifikowaniu chorego do leczenia oraz monitorowaniu skuteczności terapii.

 

D-DIMERY W „LAM”

W ostatnim czasie poszerzyliśmy naszą ofertę o wykonywane na miejscu oznaczenia poziomu D-dimerów w osoczu. D-dimery, produkty rozpadu fibryny, są czułym markerem aktywacji procesu krzepnięcia. W połączeniu z oceną kliniczną, d-dimery stanowią ważny wskaźnik w procesie diagnostycznym, szczególnie u pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy żył kończyn dolnych, zatorowości płucnej, komplikacji ciąży, jak również u kobiet przyjmujących antykoncepcję hormonalną.

Oznaczenie wykonujemy w dniu pobrania próbki krwi. Istnieje możliwość zlecenia badania w trybie natychmiastowym “CITO”.

 

DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI

W prowadzeniu par z problemem niepłodności, polecamy Państwa uwadze panel badań molekularnych wykrywających najczęstsze zakażenia układu moczowo-płciowego będące potencjalną przyczyną niepłodności (Chlamydia trachomatis, HPV, Mycoplasma genitalis, Ureaplasma urealyticum), oznaczenia hormonalne, przeciwciała antyfosfolipidowe oraz badanie nasienia.

Mając świadomość, że wiele sytuacji klinicznych wymaga szybkiego działania, wykonanie większości badań w naszym laboratorium można zlecić w trybie natychmiastowym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Lekarzy i Pacjentów, stale poszerzamy zakres badań wykonywanych w laboratorium „LAM” i unowocześniamy procedury wykonywania oznaczeń. Na każdym etapie działania dbamy o wysoką jakość wszystkich badań wykonywanych w naszym laboratorium poprzez stałe kontrole jakości pracy.

Oferujemy korzystne ceny badań dla pacjentek.