E-wyniki

PEDIATRA, ALERGOLOG

PEDIATRA, ALERGOLOG

Szanowni Państwo!

Od lat laboratorium „LAM” oferuje szeroki wachlarz badań diagnostycznych. Pragnąc podnieść poziom naszych usług w zakresie diagnostyki chorób infekcyjnych i metabolicznych podjęliśmy współpracę z Ogólnopolskim Centrum Genetyki REX we Wrocławiu, które oferuje specjalistyczne testy diagnostyczne wykonywane w oparciu o nowoczesne metody biologii molekularnej (m.in. PCR). Wysoka czułość i swoistość tych metod ułatwia pewne i jednoznaczne postawienie rozpoznania. W wielu sytuacjach klinicznych oznaczenie przeciwciał jest niemożliwe (zbyt krótki czas od potencjalnego zakażenia – „okienko serologiczne”) lub niewystarczające (obecność przeciwciał w klasie IgG świadczy o przebytym kontakcie z patogenem, ale nie potwierdza toczącego się aktualnie zakażenia). Wówczas PCR jest jedyną wiarygodną metodą diagnostyczną. Teraz jest również metodą łatwo dostępną.

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB INFEKCYJNYCH

1. Infekcje układu oddechowego

Do najczęstszych należą infekcje o etiologii wirusowej. Ich odróżnienie od zakażenia patogenami atypowymi ułatwiają testy identyfikacji:

 

 • Chlamydia pneumoniae
 • Mycoplasma pneumoniae

 

2. Infekcje układu moczowo – płciowego

W przypadku, gdy posiew moczu nie jest wystarczający, testy identyfikacji:

 

 • Ureaplasma urealyticum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Chlamydia trachomatis
 • Neisseria gonorrhoeae

 

3. Infekcje układu pokarmowego

Identyfikacja wirusów wywołujących biegunki (metody hodowlane, badania serologiczne oraz najbardziej czułe i swoiste techniki molekularne):

 

 • Adenowirus
 • Rotawirus

 

4. Zakażenia ogólnoustrojowe

Diagnostyka molekularna najczęstszych zakażeń ogólnoustrojowych:

 

 • CMV
 • EBV
 • Herpesvirus typu 6
 • Parwowirus B-19
 • Borrelia burgdorferi
 • MRSA

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE I CHORÓB METABOLICZNYCH

 • Hemochromatoza
 • Mukowiscydoza
 • Mutacje w układzie krzepnięcia
 • Zespół Gilberta
 • Głuchota wrodzona
 • Nietolerancja laktozy
 • Celiakia

 

IMMUNOLOGIA

Niezależnie od nowowprowadzonych badań metodami molekularnymi, posiadamy w swojej ofercie pełen zakres badań immunologicznych zarówno w diagnostyce zakażeń, jak i alergii. Można zlecać poszczególne oznaczenia z listy badań lub wybrać spośród pakietów oznaczeń. Jeszcze jedną nowością jest możliwość oznaczenia krążącego antygenu Candida albicans w surowicy.

 

NOWA JAKOŚĆ W BADANIU MORFOLOGII KRWI

Od kwietnia 2010 r. laboratorium LAM zostało wyposażone w nowoczesny analizator hematologiczny Pentra XL 80, który łącząc impedancję (pomiar rzeczywistej objętości komórki), cytochemię i cytometrię przepływową odkrywa nowe możliwości diagnostyczne i wprowadza wyższą jakość do najbardziej popularnego badania jakim jest morfologia krwi obwodowej. Obecnie krwinki białe w naszym laboratorium są oceniane na podstawie kształtu, objętość i barwliwości struktur wewnątrzcytoplazmatycznych. Daje to możliwość różnicowania leukocytów na populacje dojrzałe funkcjonalnie: limfocyty, monocyty, segmenty obojętnochłonne, zasadochłonne i kwasochłonne oraz wykrywania limfocytów atypowych /ALY/ i komórek niedojrzałych /LIC/. Te wysoce specjalistyczne metody pomiarowe ułatwiają pracę Lekarzom i minimalizują niebezpieczeństwo niewykrycia chorób rozrostowych w ich wczesnym stadium. Wysoka precyzja pomiarów jest zapewniona dzięki osobnym torom pomiarowym dla każdej grupy komórek.

Zachęcamy do korzystania z naszych nowych możliwości diagnostycznych wystarczy zlecić: morfologia 5-diff.

Mając świadomość, że wiele sytuacji klinicznych w pediatrii wymaga szybkiego działania, wykonanie większości badań w naszym laboratorium można zlecić w trybie natychmiastowym (CITO). 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Lekarzy i Pacjentów, stale poszerzamy zakres badań wykonywanych w laboratorium „LAM” i unowocześniamy procedury wykonywania oznaczeń. Na każdym etapie działania dbamy o wysoką jakość wszystkich badań wykonywanych w naszym laboratorium poprzez stałe kontrole jakości pracy.