E-wyniki

Zdrowie w prezencie

30 November 2017

Z okazji zbliżających się Świąt wraz z życzeniami ,,Dużo zdrowia!” podarujmy bliskim zestaw profilaktycznych badań laboratoryjnych, który zmobilizuje do zadbania o stan zdrowia i pomoże zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości. Proponujemy TALONY na wykonanie pakietów badań laboratoryjnych odpowiednich dla płci, wieku i zróżnicowanych potrzeb zdrowotnych. Talony obejmują badania zawarte w PAKIETACH BADAŃ (z wyłączeniem badania moczu i kału w każdym pakiecie):

PAKIET PODSTAWOWY – UNIWERSALNY
PAKIET DLA PAŃ PO 40. ROKU ŻYCIA
PAKIET DLA PANÓW PO 40. ROKU ŻYCIA

PAKIET OCENIAJĄCY RYZYKO CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PAKIET OCENIAJĄCY RYZYKO CHORÓB METABOLICZNYCH
PAKIET OCENIAJĄCY FUNKCJĘ TARCZYCY (podstawowy lub rozszerzony)
PAKIETY ALERGICZNE (wziewne, pokarmowe, mieszane)
PAKIET BADAŃ DLA DZIECI DO 15 ROKU ŻYCIA (podstawowy lub rozszerzony)
PAKIET DLA KOBIET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ I W CIĄŻY
PAKIET SZCZEGÓŁOWY DLA PAR PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ
PAKIET KOSTNY
Talon na badania laboratoryjne będzie z pewnością wyrazem szczególnej troski o bliskich i trafionym prezentem na każdą okazję!
DO NABYCIA W LABORATORIUM „LAM” – ZAPRASZAMY!